Kroz istoriju

“Put je Vojvodinu vodio od vojvođanskih liga do državnih titula i evropskih završnica. Rastao je polako, uporno, strpljivo, poput najlepše mladice, koju su zasadili odbojkaški entuzijasti. Izabrali su dobro seme i plodno tle. Ljubavlju su zalivali, pomažući da crveno-belo stablo odoli svim vetrovima, sušama i olujama. Bilo je i onih koji su već snažnom izraslom stablu lomili grane, ali je naša Vojvodina i to preživela, opet zahvaljući ljudima koji su kalemili nova rešenja i nove uspehe…”

Upravo ovako počinje Monografija Odbojkaškog kluba Vojvodina. U sekciji Kroz istoriju prenosimo najvažnije delove i priče iz monografije. 

Trajanje kao najteži zadatak

NA­TO agre­si­ja osta­vi­la je vid­ne po­sle­di­ce na eko­nom­ski raz­voj ze­mlje, sa­mim tim i na sport, a di­rekt­no i na fi­nan­si­ra­nje Od­boj­ka­škog klu­ba Voj­vo­di­na, zbog sla­blje­nja NIS-a. Ru­ko­vod­stvo je ve­o­ma mu­dro je shva­ta­lo iz­re­ku “da se do...

read more

NATO prekinuo prvenstvo

Se­zo­na 1998/99. bi­la je po mno­go če­mu spe­ci­fič­na, po­seb­no u dru­gom de­lu. Po­čet­kom ’99. go­di­ne stu­pi­la su na sna­gu no­va pra­vi­la, pre­ma ko­ji­ma je za­vr­še­tak sva­ke ak­ci­je re­zul­ti­rao  po­e­nom, pa je svim eki­pa­ma tre­ba­lo do­sta...

read more

Pogledajte priloge na našem YouTube kanalu u plejlisti “Kroz istoriju”

Pogledajte priloge na našem YouTube kanalu u plejlisti “Vošini momenti”

1946-1960.

Nova generacija najavila bolju budućnost

Nova generacija najavila bolju budućnost

Nova generacija, koja je pojavila krajem pedesetih godina najavila je bolju budućnost i izlazak iz krize. A kriza sa sredine pedesetih nastavila i u 1956. godini, u kojoj je klub u Vojvođanskoj ligi zauzeo pretposlednje, sedmo, mesto sa četiri pobede i deset poraza....

Prvo mesto u Vojvođanskoj ligi 1952.

Prvo mesto u Vojvođanskoj ligi 1952.

Prvo mesto u Prvoj vojvođanskoj ligi - sremska zona bio je prvi veliki rezultat. Još u novembru 1950. predloženo je da celo društvo promeni ime u Vojvodina, a to je i realizovano u januaru 1951. godine. Tada je naziv društva promenjen u Sportsko društvo Vojvodina....

Od sekcije do kluba

Od sekcije do kluba

Odbojkaški klub Vojvodina od sekcije do profesionalnog kolektiva prešao je težak i dug put. Sve je počelo na terenima koji su pravljeni od šljake iz napuštenih ciglana. Obeležavani su krečom, a brojevi na „opremi“ ispisivani kredom, ili prišivani. Obične patike mazane...

1960-1970.

Korak nazad kao zalet za više ciljeve

Korak nazad kao zalet za više ciljeve

Korak nazad kao zalet za više ciljeve – tako se mogu opisati godine koje su usledile. Pripremajući se za start u prvoligaškom društvu 1966. organizovane su, do tada prvi put, bazične pripreme na Kopaoniku. Učinjen je pokušaj da se ekipa pojača pa su u klub došli Hang...

Savezni rang – istorijski podvig

Savezni rang – istorijski podvig

Nakon dobrih rezultata i igara još jednom je bilo potvrđeno da su za taj jedan korak više i plasman u savezni rang ekipi potrebni i odgovarajući uslovi. Došlo se do zaključka da povlastica na železnici, koja je samo pre dve tri godine predstavljala „viši nivo...

Potencijal za više domete

Potencijal za više domete

Ekipi Partizana, koja je predstavljala kombinaciju mladosti i iskustva trebalo je oko dve godine da bi stvorila homogen sastav ne malih mogućnosti, a zatim i predočila izuzetan potencijal. U Novi Sad je 1960. kao stažista stigao veliki stručnjak, trener državne...

1970-1980.

Ispadanje iz elite i ekspresni povratak

Ispadanje iz elite i ekspresni povratak

Naredne tri sezone, do kraja osamdesetih, obeležili su ispadanje iz Prve savezne lige, promene u strukturi kluba i ekspresni povratak u elitu. Sezonu 1977/78. Vojvodina je počela takmičenjem u Kupu Jugoslavije. Aktuelni branilac pehara se nije proslavio, neočekivano...

Istorijski trofej

Istorijski trofej

Sezona 1976/77, kada je osvojen prvi trofej u istoriji, izvela crveno-bele na jedan novi put i ukazala na novi način razmišljanja i bitisanja. Vojvodina više nije bila klub koji se samo trudi da preživi u najvišem rangu takmičenja. U januaru 1977. otvorena je nova...

Borba za opstanak i goli život

Borba za opstanak i goli život

Borba za opstanak usledila je u naredne dve sezone. Novi stručni štab na čelu sa Nebojšom Ninkovim zakazao je početak priprema za 5. avgust u Sali DTV Partizan I i već tada najavio da će se u sezoni 1974/75. uz iskusnog Vujasinovića, Pavlovića, Galeševa, Timotića,...

1980-1990.

Evropski uspeh

Evropski uspeh

Odbrana titule i evropski uspeh obeležili su sezonu 1988/89. Treneri Doroš Lešek i Zoran Gajić okupili su ekipu početkom avgusta i krenuli put Bleda, gde je Vojvodina odradila bazične pripreme. Novosađane je čekao veliki posao, u timu je bilo dosta novih imena, mladih...

Prva šampionska titula

Prva šampionska titula

Vojvodina – Jugoslavija 33:0! Tako je glasio odnos pobeda i poraza Novosađana u svim susretima na domaćoj sceni u sezoni 1987/88. Bila je to sezona za nezaborav, za udžbenike u kojima je zlatnim slovima ostalo ispisano da u vitrine stigla prva titula i drugi kup. Do...

Zalet ka vrhu

Zalet ka vrhu

Naredne četiri sezone bile su pravi zalet ka vrhu. Breme sjajnih rezultata trebalo je umeti i moći nositi, pa je upravo zbog toga Vojvodina krajnje ozbiljno počela pripreme za sezonu 1983/84. Sastav tima ostao je manje više isti, što je bio još jedan od razloga da...

1990-2000.

NATO prekinuo prvenstvo

NATO prekinuo prvenstvo

Se­zo­na 1998/99. bi­la je po mno­go če­mu spe­ci­fič­na, po­seb­no u dru­gom de­lu. Po­čet­kom ’99. go­di­ne stu­pi­la su na sna­gu no­va pra­vi­la, pre­ma ko­ji­ma je za­vr­še­tak sva­ke ak­ci­je re­zul­ti­rao  po­e­nom, pa je svim eki­pa­ma tre­ba­lo do­sta...

Šampionski niz se nastavlja

Šampionski niz se nastavlja

Ume­sto da u go­di­ni ju­bi­le­ja sa­ču­va­ju sjaj­nu eki­pu i istin­ske sport­ske he­ro­je po­ša­lju u još jed­nu zna­čaj­nu evrop­sku bit­ku, klup­ski pre­ga­o­ci na­šli su se na ve­li­kim mu­ka­ma. U sezoni 1996/97. oti­šli su Ba­tez, Đor­đe Đu­rić, Ća­to i Ko­zić,...

Evropski uspeh za istoriju

Evropski uspeh za istoriju

Se­zo­nu 1995/96. de­fi­ni­tiv­no je obe­le­žio po­vra­tak na me­đu­na­rod­nu sce­nu. I to ka­kav – bri­ljan­tan. Uspeh za istoriju. Voj­vo­di­na NIS RNS osvo­ji­la je tre­će me­sto u Ku­pu evrop­skih šam­pi­o­na, na faj­nal-fo­ru u Bo­lo­nji, a 2. i 3. mart 1996....

2000-2010.

Trajanje kao najteži zadatak

Trajanje kao najteži zadatak

NA­TO agre­si­ja osta­vi­la je vid­ne po­sle­di­ce na eko­nom­ski raz­voj ze­mlje, sa­mim tim i na sport, a di­rekt­no i na fi­nan­si­ra­nje Od­boj­ka­škog klu­ba Voj­vo­di­na, zbog sla­blje­nja NIS-a. Ru­ko­vod­stvo je ve­o­ma mu­dro je shva­ta­lo iz­re­ku “da se do...

Share This