Želim da nadmašim brata

Želim da nadmašim brata

Kada porastem biću kao brat – želja je to gotovo svakog dečaka, koji sazreva uz uspešnog starijeg brata. Još dok je mali sledi ga u svemu. Ide...