UPRAVA I MENADŽMENT

Dragoljub Zbiljić

Predsednik Upravnog odbora

Dragan Nišić

Predsednik Skupštine

Nikola Salatić

Generalni direktor

Slobodan Boškan

Sportski direktor

Upravni odbor:

 

Vladimir Šiška, potpredsednik

Vladimir Vukojević, član

Goran Petrović, član

Aleksandra Mladenović, član

Sonja Kružević, član

Nikola Šumar, član

Bojan Stupar, član

Dušan Šikoparija, član

Nenad Rončević, član

Nenad Ćaćić, član

Ljubomir Jovanović, član

 

Menadžment – članovi:

 

Dragan Čučković, generalni sekretar

Nikola Marić, savetnik direktora za sportska pitanja

Jelena Lukić, menadžer opštih poslova

Tatjana Marovski, PR i marketing menadžer

Ljiljana Ivkov, tehnički sekretar