Š A M P I O N I

Zajedno smo jači

ŠAMPIONI

Zajedno smo jači

Budite deo pobedničkog tima

Zlatni sponzor kluba

 • Logotip na dresovima i opremi igrača u okviru svih takmičenja, veličine, najmanje 200 cm²
 • Postavljanje 5 reklamnih panoa dimenzija 170×80 na utakmicama u okviru domaćeg prvenstva i utakmica evropskog kupa koje se igraju u Novom Sadu. Kada se postavljaju roto panoi, Sponzor će biti zastupljen na celoj jednoj liniji
 • Emitovanje spotova i kajrona u okviru TV prenosa utakmica iz Novog Sada, za koje je klub nosilac marketinških prava (najmanje 30 sec)
 • Prezentacija na internet sajtu Kluba sa linkom za internet sajt firme
 • Emitovanje reklamne poruke preko razglasa u dvorani na svim javnim utakmicama u Novom Sadu (najmanje 12 puta)
 • Postavljanje logotipa sponzora na pozadinu za press-konferencije, (20% površine)
 • Logotip sponzora na svim propagandnim i zvaničnim materijalima i izdavačkoj delatnosti Kluba
 • Mogunost korišćenja rezultata i obeležja Kluba u promotivnim aktivnostima Sponzora
 • Mogućnost angažovanja ekipe i igrača pojedinačno u reklamnim kampanjama Sponzora (snimanje spotova, izrada plakata, postera,…)
 • Prisustvo predstavnika Kluba i ekipe na promotivnim aktivnostima Sponzora
 • Prisustvo predstavnika Sponzora na svim promocijama, svečanostima Kluba
 • 1 mesto u Upravnom odboru Kluba
 • 1 mesto u Skupštini kluba
 • Drugi oblici prezentacije po izboru Sponzora

Srebrni sponzor kluba

 • Logotip na dresovima igrača u okviru svih takmičenja (najmanje 100 cm²)
 • Postavka 3 reklamna panoa, dimenzija 170×80 cm, na utakmicama u okviru domaćih takmičenja
 • Postavka dva panoa na utakmicama evropskog kupa koje se igraju u Novom Sadu
 • Emitovanje TV spotova ili kajrona u toku prenosa iz Novog Sada, za koje je klub nosilac marketinških prava (najmanje 20 sec)
 • Prezentacija na internet sajtu Kluba sa linkom za internet sajt Sponzora
 • Emitovanje reklamne poruke preko razglasa u dvorani na svim javnim utakmicama u Novom Sadu (najmanje 8 emitovanja)
 • Logotip Sponzora na svim propagandnim i zvančinim materijalima i izdavačkoj delatnosti Kluba
 • Logotip Sponzora na pozadini za press-konferencije (10% površine)
 • Prisustvo predstavnika Kluba i ekipe na promotivnim aktivnostima Sponzora
 • Mogućnost korišćenja obeležja i rezultata kluba u reklamnoj kampanji Sponzora

Bronzani sponzor kluba

 • Postavka reklamnog panoa 170×80 cm na svim utakmicama u okviru domaćih takmičenja Kluba u Novom Sadu
 • Emitovanje TV-spota od 10 sekundi u toku prenosa  iz Novog Sada za koje je klub nosilac marketinških prava
 • Prezentacija na internet sajtu Kluba sa linkom za internet sajt Sponzora, logotip Sponzora na svim propagandnim i zvaničnim materijalima
 • Emitovanje reklamne poruke preko razglasa u dvorani na svim javnim utakmicama u Novom Sadu (najmanje 5 emitovanja)