Stručni  štab

Nedžad Osmankač

Šef stručnog tima

Siniša Gavrančić

Prvi trener

Valdemar Štajer

Kondicioni trener

Nenad Damjanović

Kondicioni trener

Dr Stanko Čović

Lekar ekipe

Verner Štajer

Fizioterapeut

Đorđe Pejić

Statističar

Majda Ramljak

Pomoćni statističar